صفحه اصلی

اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره ۴۵

اطلاعیه شماره ۴۵

( مرداد ۱۳۹۸)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

پیگیری های صورت گرفته در خصوص پرداخت هزینه تفکیک منتج به نتیجه گردید.
و سهم هر یک از شرکای پروژه جهت پرداخت هزینه تفکیک طی نامه شماره ۴/۲۰۰/۱۰۰/۱۳۰ت مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ اعلام شد.

 

باتشکر
مدیرعامل
پیشوا

 

اطلاعیه شماره ۴۴

اطلاعیه شماره ۴۴

( تیر ۱۳۹۸)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

ضمن ابراز تاسف ازتاخیر درارسال تقسیم نامه ثبتی جهت اخذ سندهای تفکیکی سهمی تعاونی به دفتر خانه اسناد رسمی لازم دیدم موارد ذیل را مستنداً در توضیح علت تأخیر به استحضار برسانم:
پس ازاتمام امر تفکیک و امضاء صورت وضعیت تفکیکی پروژه درتاریخ ۹۸/۰۳/۱۱ ، اخذ تقسیم نامه برای ارائه به دفترخانه موکول بپرداخت هزینه های تفکیک و ارائه فیش آن به اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر بوده لکن از آنجا که اداره ثبت جهت هزینه های تفکیک مبلغی بالغ بر ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال مطالبه داشت لذا طی نامه مورخه ۹۸/۰۳/۱۲ مستنداً به قانون متمم قانون ثبت اسنادو املاک کشور مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۹ موضوع معافیت تعاونی های مسکن از پرداخت هزینه تفکیک را به اداره ثبت اسناد اسلامشهر اعلام و اداره مذکور طی نامه شماره ۸۴۴۶مورخه ۹۸/۳/۱۳ مراتب را از اداره کل ثبت استان تهران استعلام که ثبت کل استان طی نامه شماره ۱۰۱/۹۸/۲۴۷۹۴ مورخه ۹۸/۰۳/۲۵ در پاسخ اعلام نمود که:در خصوص خواسته، ماده ۱ قانون متمم ثبت اسنادو املاک مصوب ۹تیرماه ۱۳۵۴ تکلیف کار را روشن نموده است برابر مقررات به وظایف قانونی خود عمل نمائید.
متعاقبا ثبت اسلامشهر استعلام دیگری در همین رابطه در تطبیق موضوع با قانون معافیت وزارت خانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب اردیبهشت سال جاری از اداره کل ثبت استان استعلام که:اداره کل طی نامه شماره ۱۰۱/۹۸/۲۶۲۸۱ مورخ۹۸/۰۳/۲۸ مراتب را جهت پاسخگویی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام که از آن تاریخ مرتب با شرکت در جلسات حضوری در سازمان ثبت اسناد و اداره کل حقوقی آن پیگیر پاسخگویی می باشیم که امیدواریم تا آخر هفته موفق به اخذ آن گردیم.
با اعلام پاسخ مذکور بنظر می رسد مشکل دیگری سرراه ارجاع امر به دفتر خانه نبوده واخذ سند های تفکیکی با مشکلی مواجه نباشد.
به محض ارجاع امر به دفتر خانه مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

باتشکر
مدیرعامل
پیشوا

دانلود فایل pdf مستندات

اطلاعیه شماره ۴۳

اطلاعیه شماره ۴۳

( خرداد ۱۳۹۸)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم پروژه سیمرغ
سلام علیکم

با آرزوی قبولی طاعات و تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر با توجه به اتمام امر تفکیک از آندسته از اعضاء و سهامداران عزیرکه کسر پرداخت داشته و یا نسبت به واریز هزینه خیابان کشی و جدول بندی و هم چنین هزینه تفکیک اقدام نکرده اند تقاضا می شود جهت تعیین تکلیف به دفتر تعاونی مراجعه فرمایند.

باتشکر
مدیرعامل
پیشوا

 

اطلاعیه شماره ۴۲

اطلاعیه شماره ۴۲

( خرداد ۱۳۹۸)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در طلیعه عید سعید فطر مفتخرم اعلام نمایم که صورت وضعیت ثبتی پروژه سیمرغ در یوم جاری نهایی و به امضاء رسید انشالله حداکثر ظرف ده روز آینده عملیات صدور اسناد تفکیکی قطعات به نام تعاونی آغاز ،که امیدواریم تا آخر خرداد کلیه اسناد تفکیکی اخذ و در مرحله بعدی درخواست اعضاء و سهامداران محترم ساز و کار فروش و تقسیم سود حاصله عملیاتی گردد.

باتشکر
مدیرعامل
پیشوا

 

اطلاعیه شماره ۴۱

اطلاعیه شماره ۴۱

( اردیبهشت ۱۳۹۸)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

نظر به پیشرفت سریع در تفکیک و آماده سازی صورت وضعیت تفکیکی بسیار امیدواریم که تا آخر اردیبهشت به مرحله بعد یعنی حضور در دفترخانه جهت اخذ اسناد تفکیکی قطعات هدایت شویم.لذا از آن دسته از عزیزانی که تاکنون نسبت به پرداخت هزینه تفکیک اقدام نکرده انداعلام می گردد حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده نسبت به پرداخت سهمی خود اقدام نمایند که پرداخت به موقع تاثیر مهمی در تعیین امتیازات آنان دارد.

باتشکر
مدیرعامل
پیشوا

 

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
نوروزتان خجسته باد
ضمن شادباش نوروز باستانی به اعضاء و مشارکت کنندگان محترم امیدوارم سال جدید سال به پایان رساندن پروژه سیمرغ اسلامشهر و موفقیت در به سرانجام رساندن آن باشد.
باتشکر
مدیرعامل
پیشوا

اطلاعیه شماره ۴۰

اطلاعیه شماره ۴۰

(اسفند ماه ۱۳۹۷)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

به اطلاع آن دسته از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که نسبت به واریز هزینه خیابان کشی وجدول بندی پروژه درمهلت مقرر در سال۱۳۹۳ اقدام نکرده اند می رساند که درراستای رعایت عدالت برابر مصوبه هیئت مدیره بررسی برآورد هزینه خیابان کشی و جدول بندی با توجه به نرخ تورم به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردید.که به محض وصول نظر کارشناس مراتب اعلام و ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز اقدام فرمایید.

باتشکر
مدیرعامل
پیشوا

اطلاعیه شماره ۳۹

اطلاعیه شماره ۳۹

(اسفند ماه ۱۳۹۷)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

اعضاء و مشارکت کنندگان محترمی که در زمان ثبت نام پروژه کسر پرداخت دارند.برابر مصوبه هیئت مدیره در جهت رعایت عدالت با توجه به رسیدن به مراحل پایانی تفکیک تعیین ارزش روز هر امتیاز به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردیده.لذا با اعلام نظر کارشناس مراتب به اطلاع آن دسته از اعضاء و مشارکت کنندگان که کسر پرداخت دارند خواهد رسید که نسبت به پرداخت کسری خود اقدام نمایند.

باتشکر
مدیرعامل
پیشوا

 

اطلاعیه شماره ۳۸

اطلاعیه شماره ۳۸

(اسفند ماه ۱۳۹۷)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

مهلت واریز هزینه تفکیک به ازا هر صاحب امتیاز سه میلیون ریال به حساب شماره ۱_۲۰۰۰۰۰_۸۱۰_۱۰۱۷ بانک سرمایه به نام تعاونی مسکن شماره دو کارکنان دادگستری کل استان تهران یک هفته تمدید گردید.

باتشکر
مدیرعامل
پیشوا