صفحه اصلی

اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره ۳۲

اطلاعیه شماره ۳۲

بسمه تعالی


اعضاء و مشارکت کنندگان محترم

سلام علیکم

نظر به اینکه اولین جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول به حد نساب نرسید لذا جلسه مذکوربه نوبت دوم درتاریخ ۹۴/۱۱/۲۰ساعت ۲ بعدازظهردرمحل پروژه موکول گردید که آگهی دعوت نوبت دوم منتشر میگردد

مدیرعامل

پیشوا

اطلاعیه شماره ۳۱

اطلاعیه شماره ۳۱

بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم

سلام علیکم

با توجه به اتمام مهلت قانونی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین تعاونی اسامی افرادی که برای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی ثبت نام فرموده اند به موجب نامه شماره ۱۷۴.ت.۴۹ به اتاق تعاون استان تهران اعلام گردید که جهت استحضار اعضاء و مشارکت کنندگان محترم عینا در سایت منتشر میگردد.

باتشکر

مدیرعامل

پیشوا

اطلاعیه شماره ۳۰

اطلاعیه شماره ۳۰

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه

و مجمع عمومی فوق العاده

   

اطلاعیه شماره ۲۹

بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم

سلام علیکم

با تبریک فرارسیدن ایام ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله (ص) ازآنجا که با تلاش های مستمر موضوع تفکیک عرصه پروژه سیمرغ برابر طرح تفضیلی مصوب شهرداری محترم اسلامشهر در اداره ثبت اسلامشهردردست بررسی و اجراست لذا به منظور تصمیم گیری در خصوص آینده پروژه و پاره ای موارد مهم دیگر هیئت مدیره محترم تعاونی اقدامات قانونی برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده را پس از مکاتبه با اداره کل تعاون استان تهران فراهم آورده که آگهی دعوت جهت برگزاری مجامع مذکور روز شنبه ۹۴/۱۰/۱۲منتشر میگردد.لذا آن دسته از اعضاء محترم که مایل به اعلام کاندیداتوری عضویت در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان تعاونی میباشد لازم است به محض انتشار آگهی دعوت،با در دست داشتن مدارک مربوط (که در آگهی دعوت مجامع ذکر خواهد گردید)در مهلت مقرر قانونی برابر ضوابط و شرایط قانون تعاون به دفتر تعاونی مراجعه فرمایند.

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

اطلاعیه شماره ۲۸

بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم

سلام علیکم

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که نسبت به پرداخت هزینه های جدول بندی و خیابان کشی اقدام نکرده اید و یا کسر پرداخت دارید با احساس مسئولیت بیشتری در پرداخت بدهی خود به حساب های تعاونی در پیشبرد اهداف پروژه مشارکت فرمائید.

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا