اطلاعیه شماره ۹۳

اطلاعیه شماره ۹۳ – ۲۹ آذر ۱۳۹۹

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترمسلام علیکم

حسب اعلام دفترخانه متاسفانه برخی افراد از گروه مالکین قطعات در مهلت مقرر اعلامی از ناحیه دفترخانه جهت امضاء اسناد مربوط در دفتر خانه حضور پیدا نمی کنند که این امر موجب ابطال اقدامات دفترخانه در سیستم اداره ثبت اسناد و املاک و ضروت تجدید آن را ایجاب می نماید . که از موجبات اتلاف وقت و هزینه سایر اعضاء گروه و بی توجهی به حقوق دیگران است،لذا با اعلام دفترخانه تعاونی چاره ای نمی بیند جز اینکه در مرحله بعد از انتقال سند به نام این قبیل افراد خودداری و سهمی آنان به نام تعاونی باقی بماند و در فرصتهای بعدی با مراجعه افراد مذکور تعاونی به نام آنان منتقل خواهد نمود و هزینه ماندنی بعلاوه جریمه متعلقه مربوط به نفع تعاونی اخذ خواهد شد.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

جوابی بنویسید