اطلاعیه شماره ۸۰

اطلاعیه شماره ۸۰

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

مجدداً اعلام میگردد نقل و انتقال فقط تا زمانی که عضو یا مشارکت کننده

به دفترخانه معرفی نشده باشد قابل انجام است.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

جوابی بنویسید