اطلاعیه شماره ۶۸

اطلاعیه شماره ۶۸

( ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

جهت تسریع در انجام روند واگذاری سهام هر یک از اعضاء و مشارکت کنندگان هیئت مدیره تصمیم به معرفی همه افراد به دفترخانه نموده است لکن به دفترخانه اسناد رسمی اعلام گردیده از تسلیم سند به آن دسته از اعضاء و مشارکت کنندگان که به تعاونی بدهی دارند خودداری نماید لذا موکداً اعلام میگردد عزیزانی که به تعاونی بدهی دارند در اسرع وقت نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

جوابی بنویسید