اطلاعیه شماره ۱۲۰

اطلاعیه شماره ۱۲۰

بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
در راستای اخذ پروانه ها از شهرداری فیش های علی الحساب عوارض نوسازی شهرداری دریافت شده و شامل مبلغ ناچیزی می باشد بنایراین نماینده های هر قطعه به دفتر تعاونی مراجعه نموده و فیش های پرداخت عوارض را دریافت و پرداخت نموده و رسید را مجددا به دفتر تعاونی تحویل دهند
با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

جوابی بنویسید