صفحه اصلی

اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره ۸۱

اطلاعیه شماره ۸۱

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی در روز پنجشنبه مورخ۹۹/۰۵/۰۹از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۰

اطلاعیه شماره ۸۰

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

مجدداً اعلام میگردد نقل و انتقال فقط تا زمانی که عضو یا مشارکت کننده

به دفترخانه معرفی نشده باشد قابل انجام است.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۷۹

اطلاعیه شماره ۷۹

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

با توجه به اینکه سهام هر یک از شما شامل دو بخش است،که اولی سهم عرصه از پروژه که با معرفی به دفترخانه سند مالکیت مشاعی به نامتان منتقل می گردد.
بخش دوم سهام باقیمانده از اموال تعاونی می باشد که در اجرای ماده ۵۹ اساسنامه به موجب ورقه سهام در هنگام انتقال سند در دفترخانه به شما واگذار می گردد.
لذا توجه داشته باشید که در موقع فروش امتیاز خود در مبایعه نامه مشخص نمائید که هر دو بخش را می فروشید و یا فقط سهم عرصه را .
بدیهی است عدم ذکر موضوع واگذاری ممکن است موجب بروز اختلافات بعدی گردد.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۷۸

اطلاعیه شماره ۷۸

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

در راستای تامین و آماده سازی تاسیسات زیربنائی پروژه سیمرغ خرسندیم به اطلاع برسانیم زمین های مورد نیاز جهت استقرار تاسیسات مربوط به آب،برق،گاز و مخابرات به هر یک از شرکت ها و سازمان های مربوطه تحویل گردیده.
در فروش امتیاز خود عجله ننمائید.
با تامین زیرساخت های مذکور قیمت سهام شما در حال افزایش است.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۷۷

اطلاعیه شماره ۷۷

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

این تعاونی در معیت سایر شرکاء پروژه در حال پیگیری اخذ پروانه ساختمان از شهرداری اسلامشهرمی باشد که مذاکرات اولیه نوید بخش بوده امیدواریم هر چه زودتر به توافقات نهایی با شهرداری دست پیدا کنیم.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۷۶

اطلاعیه شماره ۷۶

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی در روز پنجشنبه مورخ۹۹/۰۵/۰۲ از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۷۵

اطلاعیه شماره ۷۵

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۶ از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۷۴

اطلاعیه شماره ۷۴

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۹ از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۷۳

اطلاعیه شماره ۷۳

( ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

با توجه به ابتلاء تعدادی از همکاران تعاونی مسکن دادسرا به بیماری کرونا که در طبقه اول ساختمان ما مستقر هستند از پذیرش حضوری اعضاء ومشارکت کنندگان محترم به مدت دو هفته معذوریم.

ارسال مدارک و هرگونه اقدام صرفا از طریق

واتساپ شماره ۰۹۱۲۹۶۱۹۰۴۰ و یا شماره ثابت ۰۲۱۶۶۳۸۰۸۵۹ انجام شود.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۷۲

اطلاعیه شماره ۷۲

( ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

نقل و انتقال تا زمانی که عضو یا مشارکت کننده به دفترخانه معرفی نشده باشد قابل انجام است. هزینه نقل و انتقال برابر مصوبه اخیر هیئت مدیره برای همه امتیازها پنج میلیون ریال می باشد.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا