بایگانی ماهانه: دسامبر 2021

خبر مهم

خبر مهم


ترهین انجام شد

و زمینه اخذ پروانه ساخت قطعات

از شهرداری اسلامشهر هموار گردید

اطلاعیه شماره ۱۱۷

اطلاعیه شماره ۱۱۷

بسمه تعالی

ضمن عرض سلام ،
نظر به اینکه موضوع ترهین تضمین آسفالت معابر پروژه سیمرغ به انجام رسیده است لذا جهت شناخت و آشنایی مالکین محترم قطعات امر ساماندهی موضوع در دستور کار است که در اولین اقدام بشرح جداول ذیل اسامی و مشخصات و شماره تلفن اعلام شده از ناحیه عزیزان در پرونده های تعاونی اعلام می گردد. لازم است مالکین محترم قطعات در اسرع وقت با همدیگر هماهنگی و هر قطعه یک نفر را بعنوان نماینده خود کتباً به تعاونی معرفی نمایند.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

اطلاعیه شماره ۱۱۶

اطلاعیه شماره ۱۱۶

بسمه تعالی

ضمن عرض سلام ،
هنگام تقسیم سهام و گروه‌بندی عزیزان در تطبیق امتیازات با سهم از عرصه در قطعات مسکونی پروژه سیمرغ ، برای قرارگیری در مساحت موجود قطعات مسکونی بناچار مجبور به تغییرات جزئی در قدرالسهم تخصیصی به برخی از اعضاء ( غالباً زیر یک متر ) بصورت کاهش و یا افرایش شدیم که عملاً تعداد کمی از نفرات می‌بایست بابت این اضافه یا کسر متراژ یا مبلغی را دریافت و یا مبلغی را پرداخت می‌کردند . لذا با توجه به اینکه هنوز سهام کلیه اعضاء در ۴ برج باقیمانده در تعاونی موجود و محفوظ می‌باشد ، بدینجهت در راستای جلوگیری از تداخل محاسبات دریافت و پرداخت آن دسته از عزیزان در این مقطع زمانی ، مقرر شد که بدهکاری و بستانکاری آنان در قدرالسهم ۴ برج باقیمانده لحاظ و ملاک عمل تصفیه ایشان قرار گیرد .

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

اطلاعیه شماره ۱۱۵

اطلاعیه شماره ۱۱۵

بسمه تعالی

سلام علیکم
با پیگیری های بعمل آمده خوشبختانه ترهین اسناد مربوط به تضمین هزینه آسفالت معابر کل پروژه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ صورت گرفت و زمینه اخذ پروانه های ساخت برای قطعات متعلق به همکاران محترم هموار و در دستور کار قرار گرفته است.
منتظر اطلاع رسانی های بعدی باشید.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

اطلاعیه شماره ۱۱۴

اطلاعیه شماره ۱۱۴

بسمه تعالی

سلام علیکم
تعاونی در نظر دارد قطعات را برای اخذ پروانه ساخت به شهرداری معرفی نماید.لکن آندسته از همکاران که مبالغ مربوط به خیابان کشی و جدول بندی را پرداخت نکرده اند از تاریخ اعلام این اطلاعیه حداکثر ظرف ده روز نسبت به پرداخت مبالغ مذکور به شماره حساب ۰۲۰۰۳۷۲۱۰۷۰۰۱ نزد بانک ملی به نام تعاونی مسکن شماره دو کارکنان دادگستری تهران اقدام و فیش مربوطه را از طریق واتساپ به شماره موبایل ۰۹۱۲۹۶۱۹۰۴۰ ارسال فرمایند.
مهلت مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نیست چنانچه ظرف مهلت مذکور پرداخت نشود مشمول دریافت جریمه تاخیر معادل %۳۰ خواهد گردید و چنانچه در مالکین هر قطعه شریکی بدهکار باشد آن قطعه برای اخذ پروانه معرفی نمی گردد.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل