صفحه اصلی

اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره ۱۲۲

اطلاعیه شماره ۱۲۲

بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
با توجه به اینکه پس از سالها تلاش و انتظار پروژه سیمرغ در معرض به ثمر نشستن است و موضوع اخذ پروانه ساخت قطعات نیز مرتفع و در حال انجام است اعضاء و مشارکت کنندگان محترم، لطفاً با آگاهی از ارزش واقعی و فوق العاده ملک خود با توجه به اخذ تراکم ۳۰۰ % در سطح اشغال ۲+۶۰ % از شورای عالی شهرسازی و معماری که در کل استان تهران بی نظیر می باشد لطفاً در فروش سهم و امتیاز خود مراتب را در نظر داشته و گول دلالان مفت خر را نخورید.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

اطلاعیه شماره ۱۲۱

اطلاعیه شماره ۱۲۱

بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
با کمال خرسندی به استحضار اعضاء و سهامداران محترم می رسانم که بدنبال پیگیری های صورت گرفته موانع و ایرادات شهرداری محترم اسلامشهر در راستای صدور پروانه ساخت مرتفع و برابر صورتجلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱ فی مابین نمایندگان شورای مالکین سیمرغ (اینجانب و جناب آقای آسیابی مدیرعامل محترم تعاونی ۴ وزارت کشور )و مدیران محترم شهرداری اسلامشهر امضاء و برابر نامه شماره ۴۲۹۲/۲۰۰/۴ت مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۱ ابلاغ گردید. که بدینوسیله تصویر آن جهت استحضار منتشر می گردد . بدنبال اطمینان از استحکام توافق مذکور اقدامات بعدی جهت تامین منابع مالی لازم جهت پرداخت هزینه های پروانه آغاز و در همین راستا با شرکت بهسازان سرزمین پایا (شرکت ناظر پروژه ) تماس حاصل و در جلسه مورخه ۱۵/۰۴/۱۴۰۱با جناب آقای مهندس افشانی مذاکرات و توافقات لازم جهت انعقاد قرارداد بازنگری طراحی و محاسبه سازه چهار بلوک برابر مقررات جدید ساختمان و مقاوم سازی فنداسیون ها و اعمال تغییرات سازه ای نقشه های معماری و…بعمل آمد که حداکثر ظرف دو هفته با ارائه نقشه های مذکور به شهرداری محترم اسلامشهر نسبت به تمدید پروانه ۴ برج اقدام لازم معمول تا بتوانیم پس از اخذ پروانه با فروش بخشی از زمین چهار برج مذکور نسبت به تامین منابع مالی جهت ۴ برج اقدام نمائیم.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

اطلاعیه شماره ۱۲۰

اطلاعیه شماره ۱۲۰

بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
در راستای اخذ پروانه ها از شهرداری فیش های علی الحساب عوارض نوسازی شهرداری دریافت شده و شامل مبلغ ناچیزی می باشد بنایراین نماینده های هر قطعه به دفتر تعاونی مراجعه نموده و فیش های پرداخت عوارض را دریافت و پرداخت نموده و رسید را مجددا به دفتر تعاونی تحویل دهند
با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

اطلاعیه شماره ۱۱۹

اطلاعیه شماره ۱۱۹

بسمه تعالی

ضمن عرض سلام ،
در خصوص قطعه ۳۲۷ بعد از معرفی ۱۱ نفر از اعضاء قطعه مذکور که اعلام آمادگی نموده بودند و در بهمن ماه ۱۳۹۹ جهت مراجعه به دفترخانه معرفی شدن، لیکن ۴ نفر از اعضاء بعلت عدم دسترسی معرفی نشدن و دفترخانه اقدام به درخواست سند مازاد به اداره ثبت اسناد اسلامشهر برای این افراد نموده ولیکن هم اکنون سند مازادی که صادر شده متراژ باقیمانده را کاربر ثبت اسناد اسلامشهر اشتباه ثبت نموده و برای اصلاح آن نیاز به تمام سندهای صادر شده برای قطعه ۳۲۷ می باشد. بنابراین از اعضاء محترم این قطعه درخواست داریم اسناد دریافتی را حداکثر ظرف یک هفته به دفترتعاونی تحویل نمایند تا اقدامات لازم هر چه سریعتر انجام گیرد. و چهار عضو باقیمانده نیز سند تک برگی خویش را دریافت نمایند.
با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

اطلاعیه شماره ۱۱۸

اطلاعیه شماره ۱۱۸

بسمه تعالی

ضمن عرض سلام ،
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم از تیرماه ۱۴۰۰ تا بهمن۱۴۰۰ طبق نامه های پیوست معرفی دو دسته اعضاء عنوان شده در اطلاعیه ۱۱۲ ادامه داشته و انجام گردیده و مابقی در دست اقدام می باشد.

 

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

خبر مهم

خبر مهم


ترهین انجام شد

و زمینه اخذ پروانه ساخت قطعات

از شهرداری اسلامشهر هموار گردید

اطلاعیه شماره ۱۱۷

اطلاعیه شماره ۱۱۷

بسمه تعالی

ضمن عرض سلام ،
نظر به اینکه موضوع ترهین تضمین آسفالت معابر پروژه سیمرغ به انجام رسیده است لذا جهت شناخت و آشنایی مالکین محترم قطعات امر ساماندهی موضوع در دستور کار است که در اولین اقدام بشرح جداول ذیل اسامی و مشخصات و شماره تلفن اعلام شده از ناحیه عزیزان در پرونده های تعاونی اعلام می گردد. لازم است مالکین محترم قطعات در اسرع وقت با همدیگر هماهنگی و هر قطعه یک نفر را بعنوان نماینده خود کتباً به تعاونی معرفی نمایند.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

اطلاعیه شماره ۱۱۶

اطلاعیه شماره ۱۱۶

بسمه تعالی

ضمن عرض سلام ،
هنگام تقسیم سهام و گروه‌بندی عزیزان در تطبیق امتیازات با سهم از عرصه در قطعات مسکونی پروژه سیمرغ ، برای قرارگیری در مساحت موجود قطعات مسکونی بناچار مجبور به تغییرات جزئی در قدرالسهم تخصیصی به برخی از اعضاء ( غالباً زیر یک متر ) بصورت کاهش و یا افرایش شدیم که عملاً تعداد کمی از نفرات می‌بایست بابت این اضافه یا کسر متراژ یا مبلغی را دریافت و یا مبلغی را پرداخت می‌کردند . لذا با توجه به اینکه هنوز سهام کلیه اعضاء در ۴ برج باقیمانده در تعاونی موجود و محفوظ می‌باشد ، بدینجهت در راستای جلوگیری از تداخل محاسبات دریافت و پرداخت آن دسته از عزیزان در این مقطع زمانی ، مقرر شد که بدهکاری و بستانکاری آنان در قدرالسهم ۴ برج باقیمانده لحاظ و ملاک عمل تصفیه ایشان قرار گیرد .

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

اطلاعیه شماره ۱۱۵

اطلاعیه شماره ۱۱۵

بسمه تعالی

سلام علیکم
با پیگیری های بعمل آمده خوشبختانه ترهین اسناد مربوط به تضمین هزینه آسفالت معابر کل پروژه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ صورت گرفت و زمینه اخذ پروانه های ساخت برای قطعات متعلق به همکاران محترم هموار و در دستور کار قرار گرفته است.
منتظر اطلاع رسانی های بعدی باشید.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

اطلاعیه شماره ۱۱۴

اطلاعیه شماره ۱۱۴

بسمه تعالی

سلام علیکم
تعاونی در نظر دارد قطعات را برای اخذ پروانه ساخت به شهرداری معرفی نماید.لکن آندسته از همکاران که مبالغ مربوط به خیابان کشی و جدول بندی را پرداخت نکرده اند از تاریخ اعلام این اطلاعیه حداکثر ظرف ده روز نسبت به پرداخت مبالغ مذکور به شماره حساب ۰۲۰۰۳۷۲۱۰۷۰۰۱ نزد بانک ملی به نام تعاونی مسکن شماره دو کارکنان دادگستری تهران اقدام و فیش مربوطه را از طریق واتساپ به شماره موبایل ۰۹۱۲۹۶۱۹۰۴۰ ارسال فرمایند.
مهلت مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نیست چنانچه ظرف مهلت مذکور پرداخت نشود مشمول دریافت جریمه تاخیر معادل %۳۰ خواهد گردید و چنانچه در مالکین هر قطعه شریکی بدهکار باشد آن قطعه برای اخذ پروانه معرفی نمی گردد.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل