صفحه اصلی

اطلاعیه ها

خبر فوری

خبر فوری

اسناد جهت انجام مقدمات انتقال سند و اخذ استعلامات قانونی
به دفترخانه ۵۷۴تهران ارسال شد

تلفن ها: ۶۶۳۸۰۸۷۳ – ۶۶۳۸۰۸۵۹ – ۶۶۳۸۰۸۲۷

اطلاعیه شماره ۵۲

اطلاعیه شماره ۵۲

( ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

هیئت مدیره تعاونی در جلسه مورخه ۹۸/۱۱/۰۶ با تجدید نظردر مصوبه مورخه ۹۸/۷/۱۶ در خصوص آندسته از اعضاء و مشارکت کنندگان که کسر پرداخت داشته یا هزینه خیابان کشی و جدول بندی را نپرداخته اند با توجه به گزارش مدیرعامل مبنی بر عدم پرداخت مبالغ مذکور از ناحیه اکثریت قریب به اتفاق اعضاء و مشارکت کنندگان بدهکار با توجه به تورم طاقت فرسا و وضعیت بد اقتصادی و اینکه هدف غایی تعاونی ها انتفاعی نیست و پرداخت مبالغ اعلامی براساس کارشناسی شاخص بانک مرکزی از توان اعضاء و مشارکت کنندگان خارج است و از طرفی مقرر گردیده هزینه های لازم و باقی مانده جهت خیابان کشی و جدول بندی از محل ۴ بلوک تامین گردد لذا مقرر شد:
آندسته از اعضاء و مشارکت کنندگان که کسر پرداخت دارند و یا هزینه خیابان کشی و جدول بندی را پرداخت نکرده اند معادل ۳۰ % ارزش اولیه امتیاز را بعنوان جریمه تاخیر چندساله خود پرداخت نمایند.
بر همین اساس آندسته از اعضاء و مشارکت کنندگان که هزینه خیابان کشی و جدول بندی را نپرداخته اند نیز موظف هستند معادل ۳۰ % از مبلغ اولیه اعلام شده بابت خیابان کشی و جدول بندی را پرداخت نمایند.
در صورت عدم پرداخت براساس قسمت اخیر مصوبه ۹۸/۷/۱۶ عمل خواهد شد بدین معنی که محاسبه امتیاز جهت تعیین میزان مشاعی سهم زمین آنها براساس مبلغ و تاریخ پرداخت خواهد بود

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۵۱

اطلاعیه شماره ۵۱

( ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

پس از قریب دو ماه بلاتکلیفی تعاونی ناشی از جابجایی محل ساختمان استقرار از ساختمان شماره دو دادگستری واقع در خیابان ۱۲ فروردین به خیابان خردمند شمالی ساختمان شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه با زحمت و مشقت بسیار پس از استقرار و جایگیری،جلسه مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ هیئت مدیره تشکیل که منجر به اتخاذ تصمیماتی گردید اما متاسفانه با ابلاغ جابجایی دیگری از محل شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه در خیابان خردمند شمالی به محل جدیدی مواجه شدیم و به ناچار مجدداً به محل جدید یعنی خیابان امام خمینی مابین خیابان خوش و قصرالدشت نبش کوچه همایون ساختمان سابق شورای حل اختلاف شماره دو نقل مکان نمودیم.
با وجود تمامی مشکلات موجود سعی داریم که انشالله به وعده خود مبنی بر دعوت از اعضاء و مشارکت کنندگان جهت معرفی به دفترخانه با حداکثر ۵ روز تاخیر یعنی از ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ عمل نمائیم .
لذا ضمن عرض پوزش از تمامی اعضاء و مشارکت کنندگان محترم به لحاظ این تاخیر ۵ روزه که ناشی از تحمیل شرایط فورث ماژور بوده منتظر اعلام و اطلاعیه جدید باشید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۵۰

اطلاعیه شماره ۵۰

( ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

یکی از عوامل کندی روند حرکت هر پروژه ای پیش آمد مسایل و اتفاقات پیش بینی نشده است که متاسفانه این امر در دو مرحله اخیر دامن گیر پروژه سیمرغ این تعاونی گردید.
نخست موضوع پرداخت هزینه تغکیک مورد مطالبه از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک در مرحله صدور اسناد تفکیکی بود حدود سه ماه هدف گذاری انجام شده در موضوع واگذاری را با تاخیر مواجه کرد و پس از آن جابجایی ساختمان محل استقرار تعاونی ،یعنی ساختمان شماره ۲ دادگستری استان تهران بود که قریب دو ماه تعاونی را درگیر استقرار در محل جدید کرد که خوشبختانه سه شنبه هغته گذشته با پیگیری های بعمل آمده با گرفتن دو اتاق دیگر از متصدیان امر موفق به استقرار دفتر فنی و امور مالی تعاونی شدیم هر چند هنوز خطوط تلفن ما وصل نگردیده لکن با این حال تعاونی از طربق دفتر فنی به سرعت پیگیری ها و اقدامات لازم را در راستای تعیین ساز و کار نحوه واگذاری به انجام رساند.
ضمن عرض پوزش از تاخیر ناخواسته به دلایل از پیش گفته به استحضار عزیزان می رساند:
خوشبختانه گزارش دفتر فنی در این خصوص به جلسه مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ هیئت مدیره ارائه و نهایتاً هیئت مدیره با بررسی گزارش و مطالعات کارشناسی دفتر فنی واگذاری قدرالسهم عرصه به کلیه اعضاء وسهامداران محترم را تصویب نمود.
بر همین اساس به استناد سوابق پرداختی و امتیاز بندی حاصله توسط امور مالی و دفتر فنی تعاونی مقرر گردید تا قبل از پایان سال جاری مراحل انتقال اسناد مشاعی سهمی همه عزیزان انجام پذیرد.
در همین راستا برنامه زمان بندی مراجعه هر بک از اعضاء و سهامداران محترم جهت رجوع به دفترخانه از ۲۰ بهمن سال جاری تعیین و اعلام میگردد.
تا زمان مذکور کلیه عزیزان که کسر پرداخت داشته یا پرونده مربوطه هریک نواقصی دارد بر اساس اعلام واطلاعیه های بعدی به دفتر تعاونی دعوت خواهند شد.

با تشکر
مسعود پیشوا
مدیرعامل تعاونی مسکن شماره دو کارکنان دادگستری تهران

اطلاعیه شماره ۴۹

اطلاعیه شماره ۴۹

( ۱۷ مهر ۱۳۹۸)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که کسر پرداخت دارند و اسامی آنها به شرح جدول ذیل اعلام میگردد با توجه به نزدیکی به مراحل پایانی و تصمیم گیری در خصوص نحوه واگذاری لازم است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی با مراجعه به دفتر تعاونی نسبت به انتخاب و تعیین نحوه ادامه عضویت یا مشارکت برابر مصوبه مورخه ۹۸/۰۷/۱۶ هیئت مدیره بشرح ذیل اقدام و مراتب را کتبا به دفتر تعاونی اعلام دارند.

عضو یا مشارکت کننده مختار است کتبا به تعاونی اعلام نماید که:

الف: به نسبت و میزان مبلغ پرداخت شده در زمان ثبت نام ،سهمی از امتیاز ثبت نام شده را دریافت و صاحب درصدی از امتیاز مربوطه گردد.

ب: در صورت درخواست برخورداری از امتیاز کامل باید ما به التفاوت امتیاز مربوطه را بر اساس کارشناسی صورت گرفته بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به حساب تعاونی حداکثر در سه قسط پرداخت نماید.

دانلود فایل اکسل (جدول کسری پرداخت ها)

باتشکر
مدیرعامل
پیشوا

اطلاعیه شماره ۴۸

اطلاعیه شماره ۴۸

( ۱۷ مهر ۱۳۹۸)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

 در اجرای مصوبه مورخه ۹۸/۰۷/۱۶ هیئت مدیره محترم تعاونی و نظر به نزدیک شدن به مراحل پایانی اخذ اسناد تفکیکی قطعات و تصمیم گیری در خصوص نحوه واگذاری لازم است به اطلاع آندسته از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که بعد از اعلام واریز هزینه های خیابان کشی و جدول بندی در سال۱۳۹۳ نسبت به واریز مبالغ مربوط بر اساس امتیاز خود اقدام نکرده اند می رساند که بر اساس کارشناسی صورت گرفته بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف حداکثر یکماه از تاریخ انتشار این اطلاعیه نسبت به پرداخت هزینه خیابان کشی و جدول بندی به نرخ روز بر اساس شاخص بانک مرکزی به ترتیب مقرر در جدول ذیل به حسابهای شماره ۰۲۰۰۳۷۲۱۰۷۰۰۱ بانک ملی یا بانک سرمایه ۱-۲۰۰۰۰۰-۸۱-۱۰۱۷ اقدام و فیش آنرا به دفتر تعاونی ارائه نمائید.

۱-امتیاز۸۰ متری مبلغ ۱۶،۱۶۸،۴۲۱

۲-امتیاز۹۰متری مبلغ ۱۸،۱۸۹،۴۷۴

۳-امتیاز ۱۰۰متری مبلغ ۲۰،۲۱۰،۵۲۶

۴-امتیاز ۱۱۰متری مبلغ ۲۲،۲۳۱،۵۷۹

۵-امتیاز۱۲۰متری مبلغ ۲۴،۲۵۲،۶۳۲

۶-امتیاز ۱۵۰متری مبلغ ۳۰،۳۱۵،۷۸۹

باتشکر
مدیرعامل
پیشوا

 

 

اطلاعیه شماره ۴۷

اطلاعیه شماره ۴۷

( ۲۷ شهریور ۱۳۹۸)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

با تلاش های بعمل آمده خوشبختم به اطلاع برسانم که صورت وضعیت تفکیکی و صورت جلسه تقسیم نامه در مورخه ۹۸/۰۶/۲۵ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ امضاء شده و مدارک مربوط جهت صدور اسناد تفکیکی قطعات پروژه به اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر ارسال گردید. با وصول اسناد تک برگی قطعات ،سازوکار و نحوه واگذاری از بین گزینه ها و پیشنهادات موجود اعلام خواهد گردید.

باتشکر
مدیرعامل
پیشوا

 

«نمونه امضاء شده تقسیم نامه»

 

 

«حجت الاسلام والمسلمین آقای پورمحمدی.جناب آقای آسیابی مدیر عامل تعاونی مسکن شماره ۴وزارت کشور .جناب آقای پیشوا مدیرعامل تعاونی مسکن شماره دو دادگستری کل استان تهران در حال امضا صورت وضعیت تفکیکی

اطلاعیه شماره ۴۶

اطلاعیه شماره ۴۶

( ۲۶ مرداد ۱۳۹۸)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

با سلام روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ تقسیم نامه جهت صدور سند تفکیکی به دفترخانه ارائه شد.

 

باتشکر
مدیرعامل
پیشوا