صفحه اصلی

اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره ۸۷

اطلاعیه شماره ۸۷

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ تا نهایت مورخ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ در روزهای پنجشنبه و تا ساعت ۱۴ در روزهای غیر تعطیل به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۶

اطلاعیه شماره ۸۶

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ تا نهایت سه شنبه مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۸از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۵

اطلاعیه شماره ۸۵

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ تا نهایت چهار شنبه مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۲از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۴

اطلاعیه شماره ۸۴

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ تا نهایت سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۳

اطلاعیه شماره ۸۳

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

نظر به اینکه پیگیری های انجام شده جهت اخذ پروانه با شهرداری اسلامشهر منجر به توافق اولیه گردیده،؛لذا ضمن انتشار صورت مجلس توافق مذکور به استحضارمی رساند جهت بهره مندی از اعمال تخفیف در پرداخت عوارض صدور پروانه آندسته از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که از خانواده معظم شهدا یا ایثارگران و یا جانبازان معزز می باشند مستدعی است در اسرع وقت کپی مصدق مدارک مربوط به ایثارگری خود را به دفتر تعاونی ارائه فرمایند

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۲

اطلاعیه شماره ۸۲

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۶از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۱

اطلاعیه شماره ۸۱

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی در روز پنجشنبه مورخ۹۹/۰۵/۰۹از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۰

اطلاعیه شماره ۸۰

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

مجدداً اعلام میگردد نقل و انتقال فقط تا زمانی که عضو یا مشارکت کننده

به دفترخانه معرفی نشده باشد قابل انجام است.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۷۹

اطلاعیه شماره ۷۹

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

با توجه به اینکه سهام هر یک از شما شامل دو بخش است،که اولی سهم عرصه از پروژه که با معرفی به دفترخانه سند مالکیت مشاعی به نامتان منتقل می گردد.
بخش دوم سهام باقیمانده از اموال تعاونی می باشد که در اجرای ماده ۵۹ اساسنامه به موجب ورقه سهام در هنگام انتقال سند در دفترخانه به شما واگذار می گردد.
لذا توجه داشته باشید که در موقع فروش امتیاز خود در مبایعه نامه مشخص نمائید که هر دو بخش را می فروشید و یا فقط سهم عرصه را .
بدیهی است عدم ذکر موضوع واگذاری ممکن است موجب بروز اختلافات بعدی گردد.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا