صفحه اصلی

اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره ۹۲

اطلاعیه شماره ۹۲

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترمسلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی در روز شنبه۹۹/۰۹/۲۰ تا نهایت مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ساعت ۱۴:۰۰ در روزهای غیر تعطیل و تا ساعت ۱۲:۰۰ روزهای پنجشنبه به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

اطلاعیه شماره ۹۱

اطلاعیه شماره ۹۱

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی در روزهای زوج (شنبه دوشنبه چهارشنبه) بعلت شرایط کرونا از روز شنبه۹۹/۰۹/۰۸ تا نهایت مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ساعت ۱۴ در روزهای غیر تعطیل به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۹۰

اطلاعیه شماره ۹۰

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

متاسفانه بالاجبار محل استقرار تعاونی مسکن شماره دو دادگستری کل استان تهران در همان آدرس قبل از طبقه سوم به طبقه دوم نقل مکان گردید.
لذا تا اطلاع ثانوی شماره تماسی غیر از خط تلفن همراه قید شده در سایت جهت ارتباط توسط واتساپ فعال نمی باشد.

از صبوری شما سپاسگذاریم.

اطلاعیه شماره ۸۹

اطلاعیه شماره ۸۹

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز چهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۳۰ تا نهایت مورخ پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ در روزهای پنجشنبه و تا ساعت ۱۴ در روزهای غیر تعطیل به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۸

اطلاعیه شماره ۸۸

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ تا نهایت مورخ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ در روزهای پنجشنبه و تا ساعت ۱۴ در روزهای غیر تعطیل به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۷

اطلاعیه شماره ۸۷

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ تا نهایت مورخ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ در روزهای پنجشنبه و تا ساعت ۱۴ در روزهای غیر تعطیل به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۶

اطلاعیه شماره ۸۶

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ تا نهایت سه شنبه مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۸از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۵

اطلاعیه شماره ۸۵

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ تا نهایت چهار شنبه مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۲از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۴

اطلاعیه شماره ۸۴

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ تا نهایت سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۳

اطلاعیه شماره ۸۳

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

نظر به اینکه پیگیری های انجام شده جهت اخذ پروانه با شهرداری اسلامشهر منجر به توافق اولیه گردیده،؛لذا ضمن انتشار صورت مجلس توافق مذکور به استحضارمی رساند جهت بهره مندی از اعمال تخفیف در پرداخت عوارض صدور پروانه آندسته از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که از خانواده معظم شهدا یا ایثارگران و یا جانبازان معزز می باشند مستدعی است در اسرع وقت کپی مصدق مدارک مربوط به ایثارگری خود را به دفتر تعاونی ارائه فرمایند

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا