صفحه اصلی

اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره ۹۳

اطلاعیه شماره ۹۳ – ۲۹ آذر ۱۳۹۹

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترمسلام علیکم

حسب اعلام دفترخانه متاسفانه برخی افراد از گروه مالکین قطعات در مهلت مقرر اعلامی از ناحیه دفترخانه جهت امضاء اسناد مربوط در دفتر خانه حضور پیدا نمی کنند که این امر موجب ابطال اقدامات دفترخانه در سیستم اداره ثبت اسناد و املاک و ضروت تجدید آن را ایجاب می نماید . که از موجبات اتلاف وقت و هزینه سایر اعضاء گروه و بی توجهی به حقوق دیگران است،لذا با اعلام دفترخانه تعاونی چاره ای نمی بیند جز اینکه در مرحله بعد از انتقال سند به نام این قبیل افراد خودداری و سهمی آنان به نام تعاونی باقی بماند و در فرصتهای بعدی با مراجعه افراد مذکور تعاونی به نام آنان منتقل خواهد نمود و هزینه ماندنی بعلاوه جریمه متعلقه مربوط به نفع تعاونی اخذ خواهد شد.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

اطلاعیه شماره ۹۲

اطلاعیه شماره ۹۲

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترمسلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی در روز شنبه۹۹/۰۹/۲۰ تا نهایت مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ساعت ۱۴:۰۰ در روزهای غیر تعطیل و تا ساعت ۱۲:۰۰ روزهای پنجشنبه به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

اطلاعیه شماره ۹۱

اطلاعیه شماره ۹۱

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی در روزهای زوج (شنبه دوشنبه چهارشنبه) بعلت شرایط کرونا از روز شنبه۹۹/۰۹/۰۸ تا نهایت مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ساعت ۱۴ در روزهای غیر تعطیل به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۹۰

اطلاعیه شماره ۹۰

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

متاسفانه بالاجبار محل استقرار تعاونی مسکن شماره دو دادگستری کل استان تهران در همان آدرس قبل از طبقه سوم به طبقه دوم نقل مکان گردید.
لذا تا اطلاع ثانوی شماره تماسی غیر از خط تلفن همراه قید شده در سایت جهت ارتباط توسط واتساپ فعال نمی باشد.

از صبوری شما سپاسگذاریم.

اطلاعیه شماره ۸۹

اطلاعیه شماره ۸۹

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز چهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۳۰ تا نهایت مورخ پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ در روزهای پنجشنبه و تا ساعت ۱۴ در روزهای غیر تعطیل به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۸

اطلاعیه شماره ۸۸

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ تا نهایت مورخ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ در روزهای پنجشنبه و تا ساعت ۱۴ در روزهای غیر تعطیل به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۷

اطلاعیه شماره ۸۷

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ تا نهایت مورخ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ در روزهای پنجشنبه و تا ساعت ۱۴ در روزهای غیر تعطیل به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۶

اطلاعیه شماره ۸۶

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ تا نهایت سه شنبه مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۸از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۵

اطلاعیه شماره ۸۵

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ تا نهایت چهار شنبه مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۲از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۸۴

اطلاعیه شماره ۸۴

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی از روز ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ تا نهایت سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا