بایگانی ماهانه: جولای 2022

اطلاعیه شماره ۱۲۲

اطلاعیه شماره ۱۲۲

بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
با توجه به اینکه پس از سالها تلاش و انتظار پروژه سیمرغ در معرض به ثمر نشستن است و موضوع اخذ پروانه ساخت قطعات نیز مرتفع و در حال انجام است اعضاء و مشارکت کنندگان محترم، لطفاً با آگاهی از ارزش واقعی و فوق العاده ملک خود با توجه به اخذ تراکم ۳۰۰ % در سطح اشغال ۲+۶۰ % از شورای عالی شهرسازی و معماری که در کل استان تهران بی نظیر می باشد لطفاً در فروش سهم و امتیاز خود مراتب را در نظر داشته و گول دلالان مفت خر را نخورید.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

اطلاعیه شماره ۱۲۱

اطلاعیه شماره ۱۲۱

بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
با کمال خرسندی به استحضار اعضاء و سهامداران محترم می رسانم که بدنبال پیگیری های صورت گرفته موانع و ایرادات شهرداری محترم اسلامشهر در راستای صدور پروانه ساخت مرتفع و برابر صورتجلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱ فی مابین نمایندگان شورای مالکین سیمرغ (اینجانب و جناب آقای آسیابی مدیرعامل محترم تعاونی ۴ وزارت کشور )و مدیران محترم شهرداری اسلامشهر امضاء و برابر نامه شماره ۴۲۹۲/۲۰۰/۴ت مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۱ ابلاغ گردید. که بدینوسیله تصویر آن جهت استحضار منتشر می گردد . بدنبال اطمینان از استحکام توافق مذکور اقدامات بعدی جهت تامین منابع مالی لازم جهت پرداخت هزینه های پروانه آغاز و در همین راستا با شرکت بهسازان سرزمین پایا (شرکت ناظر پروژه ) تماس حاصل و در جلسه مورخه ۱۵/۰۴/۱۴۰۱با جناب آقای مهندس افشانی مذاکرات و توافقات لازم جهت انعقاد قرارداد بازنگری طراحی و محاسبه سازه چهار بلوک برابر مقررات جدید ساختمان و مقاوم سازی فنداسیون ها و اعمال تغییرات سازه ای نقشه های معماری و…بعمل آمد که حداکثر ظرف دو هفته با ارائه نقشه های مذکور به شهرداری محترم اسلامشهر نسبت به تمدید پروانه ۴ برج اقدام لازم معمول تا بتوانیم پس از اخذ پروانه با فروش بخشی از زمین چهار برج مذکور نسبت به تامین منابع مالی جهت ۴ برج اقدام نمائیم.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل