بایگانی روزانه: ژانویه 9, 2021

اطلاعیه شماره ۹۷

اطلاعیه شماره ۹۷ 

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم

سلام علیکم

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم سلام علیکم افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی در روز شنبه ۹۹/۱۰/۱۸ تا نهایت مورخ ۹۹/۱۰/۲۵ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ساعت ۱۴:۰۰ در روزهای غیر تعطیل و تا ساعت ۱۲:۰۰ روزهای پنجشنبه به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید. باتشکر مسعود پیشوا

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل