بایگانی ماهانه: جولای 2020

اطلاعیه شماره ۷۵

اطلاعیه شماره ۷۵

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۶ از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۷۴

اطلاعیه شماره ۷۴

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۹ از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۷۳

اطلاعیه شماره ۷۳

( ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

با توجه به ابتلاء تعدادی از همکاران تعاونی مسکن دادسرا به بیماری کرونا که در طبقه اول ساختمان ما مستقر هستند از پذیرش حضوری اعضاء ومشارکت کنندگان محترم به مدت دو هفته معذوریم.

ارسال مدارک و هرگونه اقدام صرفا از طریق

واتساپ شماره ۰۹۱۲۹۶۱۹۰۴۰ و یا شماره ثابت ۰۲۱۶۶۳۸۰۸۵۹ انجام شود.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۷۲

اطلاعیه شماره ۷۲

( ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

نقل و انتقال تا زمانی که عضو یا مشارکت کننده به دفترخانه معرفی نشده باشد قابل انجام است. هزینه نقل و انتقال برابر مصوبه اخیر هیئت مدیره برای همه امتیازها پنج میلیون ریال می باشد.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

اطلاعیه شماره ۷۱

اطلاعیه شماره ۷۱

( ۳ تیر ماه ۱۳۹۹)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

افراد مذکور در جداول ذیل با در دست داشتن اصل دفترچه مالکیت امتیاز و کارت ملی خود جهت امضاء اسناد مشاعی در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۵ از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۷۴ تهران واقع در میدان تجریش ابتدای خیابان فنا خسرو روبروی مرکز خرید تندیس مراجعه نمائید.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا