اطلاعیه شماره ۲۸

بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم

سلام علیکم

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که نسبت به پرداخت هزینه های جدول بندی و خیابان کشی اقدام نکرده اید و یا کسر پرداخت دارید با احساس مسئولیت بیشتری در پرداخت بدهی خود به حساب های تعاونی در پیشبرد اهداف پروژه مشارکت فرمائید.

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

جوابی بنویسید