اطلاعیه شماره ۹۴

اطلاعیه شماره ۹۴ – ۲۹ آذر ۱۳۹۹

بسمه تعالی
مالکین محترم قطعات

سلام علیکم

نظر به اینکه اقدامات تعاونی در راستای اخذ پروانه ساخت در حال پیگیری و حصول نتیجه است لازم است مالکین محترم قطعات به نحو مقتضی و یا از طریق تشکیل گروه در واتساپ جهت هماهنگی و تبادل نظر با یکدیگر در تعامل و تماس باشند.
لذا آندسته از مالکین محترم قطعات که تا کنون نسبت به ایجاد گروههای واتساپی اقدامی نکرده اند در این رابطه تسریع فرمایند.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

جوابی بنویسید