اطلاعیه شماره ۷۸

اطلاعیه شماره ۷۸

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

در راستای تامین و آماده سازی تاسیسات زیربنائی پروژه سیمرغ خرسندیم به اطلاع برسانیم زمین های مورد نیاز جهت استقرار تاسیسات مربوط به آب،برق،گاز و مخابرات به هر یک از شرکت ها و سازمان های مربوطه تحویل گردیده.
در فروش امتیاز خود عجله ننمائید.
با تامین زیرساخت های مذکور قیمت سهام شما در حال افزایش است.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

جوابی بنویسید