اطلاعیه شماره ۷۲

اطلاعیه شماره ۷۲

( ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹)

بسمه تعالی
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

نقل و انتقال تا زمانی که عضو یا مشارکت کننده به دفترخانه معرفی نشده باشد قابل انجام است. هزینه نقل و انتقال برابر مصوبه اخیر هیئت مدیره برای همه امتیازها پنج میلیون ریال می باشد.

با تشکر
مدیرعامل
مسعود پیشوا

جوابی بنویسید