اطلاعیه شماره ۱۱۶

اطلاعیه شماره ۱۱۶

بسمه تعالی

ضمن عرض سلام ،
هنگام تقسیم سهام و گروه‌بندی عزیزان در تطبیق امتیازات با سهم از عرصه در قطعات مسکونی پروژه سیمرغ ، برای قرارگیری در مساحت موجود قطعات مسکونی بناچار مجبور به تغییرات جزئی در قدرالسهم تخصیصی به برخی از اعضاء ( غالباً زیر یک متر ) بصورت کاهش و یا افرایش شدیم که عملاً تعداد کمی از نفرات می‌بایست بابت این اضافه یا کسر متراژ یا مبلغی را دریافت و یا مبلغی را پرداخت می‌کردند . لذا با توجه به اینکه هنوز سهام کلیه اعضاء در ۴ برج باقیمانده در تعاونی موجود و محفوظ می‌باشد ، بدینجهت در راستای جلوگیری از تداخل محاسبات دریافت و پرداخت آن دسته از عزیزان در این مقطع زمانی ، مقرر شد که بدهکاری و بستانکاری آنان در قدرالسهم ۴ برج باقیمانده لحاظ و ملاک عمل تصفیه ایشان قرار گیرد .

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

جوابی بنویسید