اطلاعیه شماره ۱۱۲

اطلاعیه شماره ۱۱۲

بسمه تعالی

سلام علیکم
به اطلاع کلیه اعضاء و مشارکت کنندگان محترم می رساند که کار معرفی همه عزیزان جهت دریافت سند مشاعی تک برگی تیر ماه ۱۴۰۰خاتمه یافته ،باقی ماندگان که موفق به اخذ سند نشده اند دو دسته هستند

۱- آن دسته افرادی که یک یا دو نفر از اعضاء گروهشان در موقع قانونی اعلامی جهت امضاء به دفترخانه مراجعه نکرده اند و استعلام آنها ابطال گردیده لذا به باقیمانده دوستان موکداً اعلام میگرددجهت جلوگیری از ابطال وقت دیگر اعضاء گروهشان لطفاً در موعد قانونی اعلامی جهت امضاء به دفترخانه مراجعه نمایند.

۲-عزیزانی که به علت عدم دسترسی و یا عدم پاسخگویی تلفن آنها به دفترخانه معرفی نشده اند می رساند که به محض اتمام کار اعضا و مشارکت کنندگان معرفی شده در دفترخانه نسبت به معرفی آنها جهت صدور سند مشاعی اقدام خواهد گردید.

با تشکر

مسعود پیشوا

مدیر عامل

جوابی بنویسید